Gayri Menkul Şube Müdürlüğü (S s S)
Yeni adalet sarayı yapım talebinde nasıl bulunulur?
 1. Öncelikle yapımı talep edilen adliye için arsa tespit edilerek Başkanlığımız uygun görüşü alınır, daha sonra da ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca arsa tahsisi gerçekleştirilir.

 2. Tahsis edilen arsanın mahallin merkezine, mevcut adliyeye, lojmanlara ve diğer kamu binalarına uzaklığını gösterir renkli kuş bakışı kroki (google earth) hazırlanır.

 3. Mevcut hizmet binalarının iç görüntüsü (hâkim-savcı odası, duruşma salonu, kalemler, arşivler vs.) ile dış görüntüsü, renkli kuş bakışı krokileri ve google earth görüntüleri hazırlanır. (Mevcut hizmet binasına, şehir merkezine, lojmanlara ve diğer kamu binalarına uzaklığını gösterir)

 4. Savcılık ve Mahkemelerin son 10 yıllık gelen iş sayısına ilişkin cetvel hazırlanır.

 5. Mahallin mevcut ve belirli aralıklarda nüfus sayıları tespit edilir.

 6. Söz konusu evraklar tamamlandığında yatırım programına teklif edilmek üzere hazırlanan dosya Başkanlığımıza gönderilir.

 7. Ayrıca, mahallinde Hükümet Konağı yapımı planlanması halinde adliyenin ayrı bir blok şeklinde planlanması için Cumhuriyet Başsavcılığının Kaymakamlık ile yapacağı koordineli çalışma sonucunda mutabakata varılması halinde ihtiyaç programı hazırlanmak üzere yukarıda belirtilen ilgili evraklar (3, 4 ve 5. maddeler) tamamlanarak Başkanlığımızdan talepte bulunması gerekmektedir.

Hizmet binası kiralama talebinde nasıl bulunulur?
  Hizmet binası kiralama işlemleri öncesinde 2007/3 sayılı Başbakanlık tasarruf Genelgesi uyarınca Başbakanlıktan kiralama izni talep edilebilmesi için öncelikle ilçede kamu kurum ve kuruluşlarına ait adalet hizmetlerine uygun bina bulunup bulunmadığının araştırılarak tespit edilmesi gerekmektedir. Tahsis edilebilecek kamu binasının bulunmaması halinde ise; hizmete uygun kamu binası bulunmadığına ilişkin belgeler ile birlikte;

 • Kiralanması talep edilen taşınmazda çalışacak personel sayısı

 • Kiralanması talep edilen taşınmazda ve diğer hizmet binalarında hangi birimlerin faaliyet göstereceği ve taslak yerleşim planı ( kullanılan alanların m² si belirtilmelidir)

 • Kiralanması talep edilen binanın deprem yönetmeliğine uygun yapılıp yapılmadığı

 • Kiralanması talep edilen binanın brüt ve net olmak üzere m²'lerinin belirtilmesi

 • Emsal kira bedellerinin araştırılarak rayiç kiraların tespiti ( KDV hariç veya dahil belirtilecek)

 • Mülk sahibinden alınacak kiralamaya ilişkin teklif mektubu (teklif mektubunda talep edilen tutarın KDV/Stopaj vergilerini kapsayıp kapsamadığı)

 • Alternatif kiralık taşınmazlara ilişkin bilgiler

 • Kiralanması düşünülen taşınmazın satın alma bedeli

 • Binanın kiralanması durumunda tadilat gerektirip gerektirmeyeceği, tadilat gerektiriyor ise yaklaşık maliyetinin hesaplanması

 • Mevcut kiralık binaların kira sözleşmesi nüshaları

 • Kiralanacak binanın ve mevcut hizmet binalarının iç ve dış görüntüsü, renkli kuş bakışı krokileri ile google earth görüntüleri (Mevcut Hizmet Binasına ve Şehir Merkezine Uzaklığını gösterir) hazırlanarak dosya halinde Başkanlığımızdan talepte bulunulması gerekmektedir.
Yeni Adalet Sarayı Tefrişi Nasıl Yapılır?
 1. Yeni adalet sarayları tefrişleri için gerekli malzemeler İşyurtları Müdürlüklerinden temin edilmektedir. İşyurtları Müdürlüklerince üretilemeyen malzemeler ise serbest piyasadan temin edilmektedir.

 2. Yeni Adalet Saraylarının tefrişi için Bakanlığımız Teknik İşler Dairesi Başkanlığından Ocak ayında yıl içerisinde açılması planlanan adalet saraylarının listesi istenilir.

 3. Teknik İşler Dairesi Başkanlığının yıl içerisinde açılacağını belirttiği yeni adalet saraylarının tefrişi için İşyurdu Müdürlüğü görevlendirilmesi için Başkanlığımızca İşyurtları Dairesi Başkanlığından talepte bulunulur.

 4. Görevli İşyurdu Müdürlüğü, açılması planlanan adalet sarayının tefrişinin açılış öncesi yapılabilmesi için inşaatının tamamlanmasına yakın bir zamanda (duruma göre 3-5 ay öncesi ) Cumhuriyet Başsavcılığının ihtiyaçları dikkate alınarak tespitte bulunur ve yaklaşık maliyet hazırlar. Ayrıca, İşyurtları Müdürlüğünce üretilemeyen serbest piyasadan temin edilecek malzemelere ilişkin yaklaşık maliyet çalışması Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülür.

 5. İşyurtları Müdürlüklerinden ve serbest piyasadan temin edilecek malzemelere ilişkin yaklaşık maliyetler üst yazı ekinde Başkanlığımıza gönderilerek ödenek talebinde bulunulur.
SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2018 Tüm Hakları Saklıdır. [Webmaster KORUYUCU GÜVENLİK (koruyucuguvenlik@adalet.gov.tr)] →WebPortal←