* Adlî ve İdarî Yargı Mahkemeleri, Cumhuriyet Başsavcılıkları, Ağır Ceza Mahkemeleri ve mülhakatlarının mühür taleplerine ilişkin işlemleri yapmak.

* 6136 Sayılı Yasa gereğince Cumhuriyet Savcıları, Hâkim, Cezaevi 1’inci ve 2’inci  Müdürleri ile İcra Müdür ve Yardımcılarının zoralım tabanca taleplerinin Milli Savunma Bakanlığı’na iletilmesi ve ilgili işlemlerin yürütülmesi,

* İç ve dış birimlerle ilgili genel yazışmaları yapmak.

* Sosyal tesislerin tahsis işlemlerini yapmak.