RESMİ KURUMLAR
ESKİ BAŞKANLARIMIZ

BİROL TERLEMEZ

(11.07.2014 - 17.11.2017)AYHAN CÜREBAL

(11.01.2011-11.07.2014)ENVER KAYA

(26.01.2005-11.01.2011)

15/03/1964 tarahinde Kırşehir/Çiçekdağı’nda doğmuştur. Gazi Üniversitesi İ.İ.B. Fakültesinden 02/03/1987 tarihinde mezun olmuş, bilahare Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Kaynak Kullanımında Mahalli İdarelerin Etkinliği ve Yargı Denetimi” konusunda master teziyle 05/04/2000 tarihinde mezun olmuştur. 12/01/1988 tarihinde İçişleri Bakanlığı İl Planlama Uzman Yardımcılığıyla memuriyete başlayan KAYA; aynı yer İl Müdürlüğü görevinde bulunduktan sonra, 05/021991 tarihinde Ankara İdari Yargı Hakim Adaylığı, Denizli Vergi Mahkemesi Üyeliği, Denizli İdare Mahkemesi Üyeliği, Edirne Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği, Ankara İdare Mahkemesi Üyeliği, 26/01/2005 tarihinde Adalet Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına, sonrasında Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdür Yardımcılığı, 24/02/2011 tarihinde Danıştay üyeliğine atanmıştır. Evli ve üç çocukludur.MUSTAFA KÖKÇAM

(6.12.2003-26.2.2005)

            11.05.1961 tarihinde Ermenek’te doğmuştur. Eskişehir-İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Afyon Mali Bilimler Fakültesinden 14.09.1982 tarihinde mezun olmuştur. Daha sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde okuyarak 19.9.1990 tarihinde mezun olmuştur.. 17.05.1983 tarihinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi İdare Hakim adaylığında mesleğe başlayan KÖKÇAM, sırasıyla Trabzon İdare Mahkemesi Üyeliği, Adana Vergi Mahkemesi Üyeliği, Adalet Müfettişliği, Adalet Başmüfettişliği, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. 22.04.2005 tarihinde Müsteşar Yardımcılığı görevine, 03.03.2011 tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından Danıştay üyeliğine seçilen, 10.06.2011 tarihinde Danıştay Genel Sekreteri olarak görevlendirilen Mustafa KÖKÇAM, evli ve üç çocukludur.LEVENT ARTUK

 ( 22.09.1999-18.09.2003)

          10.04.1954 tarihinde Trabzon’da doğmuştur. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1978 yılında mezun olmuştur. 27.02.1979 tarihinde Danıştay Yardımcılığında mesleğe başlayan ARTUK, sırasıyla Danıştay Tetkik Hakimliği, Edirne İdare Mahkemesi Üyeliği ve Müstemir Yetkili Başkanlığı, Adalet Bakanlığı Müfettişliği ve Adalet Baş Müfettişliği, Personel Genel Müdür Yardımcılığı, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı görevlerinde bulunmuş,  1999 yılında Milli Güvenlik Akademisine devam eden ve İngilizce bilen ARTUK 10.09.2003 tarihinde Danıştay Üyeliğine seçilmiştir. Evli ve iki çocukludur. NİHAT TURAN

 (31.07.1997-22.09.1999)

             01.07.1945 tarihinde Akşehir’de doğmuştur. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1972 yılında mezun olmuştur. 23.12.1973 tarihinde Almus Cumhuriyet Savcı Yardımcısı olarak  mesleğe başlayan TURAN, sırasıyla Alaca Cumhuriyet Savcılığı, Ankara Cumhuriyet Savcı Yardımcılığı, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimliği ve Genel Müdür Yardımcılığı, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ve Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 23.10.2002 tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından Danıştay Üyeliğine seçilen TURAN evli ve bir çocukludur.BÜLENT GÖKGÖZ

(10.02.1995-31.07.1997)

            1950 yılında Ankara’da doğmuştur. Ankara Hukuk Fakültesinden 1972 yılında mezun olmuştur. 08.04.1974 yılında Ankara Hakim Adaylığında mesleğe başlayanGÖKGÖZ, sırasıyla Kars Hakim Yardımcılığı, Çerkeş Hakim Yardımcılığı, Çerkeş Ceza Hakimliği, Yerköy Ceza Hakimliği, Bakanlık Tetkik Hakimliği, Ankara Cumhuriyet Savcılığı, Bakanlık İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. 04.11.2002 tarihinde Müsteşar Yardımcılığına atanmış olup, 02.11.2004 tarihinde emekliye ayrılmıştır. Evli ve bir çocukludur.GÜNDÜZ AKGÜL

 (27.07.1992-27.01.1995)

        01.02.1940 yılında Varto’da doğmuştur. Ankara Hukuk Fakültesinden 1964 yılında mezun olmuştur. Ziraat Bankası Kooperatifler Müdürlüğü memur adaylığı, 30.06.1969 yılında Ankara Hakim Adaylığında mesleğe başlayan AKGÜL,sırasıyla Eldivan Cumhuriyet Savcı Yardımcılığı, Iğdır Cumhuriyet Savcı Yardımcılığı, Seferihisar Cumhuriyet Savcı Yardımcılığı, İzmir Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcı Yardımcılığı, İzmir Cumhuriyet Savcı Yardımcılığı, Adalet Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı, Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı görevini ifa etmekte iken 17.01.1997 tarihinde isteği üzerine emekliye ayrılmıştır. Evli ve iki çocukludur.BEKİR YILDIRIM

 (28.08.1991-22.07.1992)

            1948 yılında Koyunhisar’da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1972 yılında mezun olmuştur. 13.05.1975 tarihinde İstanbul  Hakim adaylığında mesleğe başlayan YILDIRIM, sırasıyla Adıyaman, Susuz, Fatsa Cumhuriyet Savcılığı, Adalet Müfettişliği, Adalet Baş Müfettişliği, Adalet Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.
04.02.1999 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen YILDIRIM halen Yargıtay Beşinci Hukuk Dairesi Üyesi olarak görevini sürdürmekte olan YILDIRIM evli ve üç çocukludur.M. ERGÜL GÜRYEL

  (25.11.1987-23.08.1991)

            1944 yılında Borçka’da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.01.12.1971 tarihinde Artvin Hakim Adayı olarak mesleğe başlayan GÜRYEL, sırasıyla Kumluca, Hopa Cumhuriyet Savcılığı, Adalet Bakanlığı Tetkik Hakimliği, Ankara Cumhuriyet Savcı Yardımcılığı,  Adalet Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.
15.08.1991 tarihinde Yargıtay Üyeliğine Seçilen ve bir süre Yargıtay Genel Sekreterliği ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanvekilliğide yapan GÜRYEL, Yargıtay üçüncü Ceza Dairesi Üyesi olarak görev yapmakta iken 03.01.2005 tarihinde isteği üzerine emekliye ayrılmıştır. Evli ve iki çocukludur.YILMAZ TURAN

09.09.1985-18.11.1987)

             1936 yılında Acıpayam’da doğmuştur. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1959 yılında mezun olmuştur. 29.11.1963 tarihinde Denizli Hakim adayı olarak mesleğe başlayan TURAN, sırasıyla Hakkari, Çivril, Zile ve Balıkesir Cumhuriyet Savcılığı, Adalet Müfettişliği, Ankara Cumhuriyet Savcılığı, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcılığı, Adalet Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı ile Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. 06.06.1992 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen TURAN, 23.01.2001 tarihinde yaş haddinden emekliye ayrılmıştır. Evli ve üç çocukludur.EROL ÖCAL

 (25.10.1984-02.09.1985)

            01.04.1940 tarihinde Korkuteli’nde doğmuştur. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1962 yılında mezun olmuştur. 30.01.1963 tarihinde Antalya Hakim Adayı olarak mesleğe başlayan ÖCAL, Yüksekova ve Viranşehir Cumhuriyet Savcı Yardımcılığı, Kızılcıhamam Cumhuriyet Savcılığı, Sungurlu, Burdur ve Adapazar Cumhuriyet Başsavcılığı, Adalet Bakanlığı Tetkik Hakimliği, Adalet Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı ve Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur.
23.06.1987 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen ÖCAL, Yargıtay Genel Sekreterliği, Üçüncü Ceza Dairesi Üyeliği, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı vekilliği görevlerinde bulunmuştur. Evli ve iki çocukludur.ALTAN SAYSEL

(02.06.1982-01.05.1984 )

           26.02.1935 tarihinde Tokat’ta doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1959 yılında mezun olmuştur. 27.07.1961 tarihinde Konya Hakim Adayı olarak mesleğe başlayan SAYSEL, sırasıyla Mazgirt ve Elazığ Cumhuriyet Savcı Yardımcılığı, Konya-Ereğli Cumhuriyet Savcılığı, Ankara Cumhuriyet Savcı Yardımcılığı, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Yardımcılığı, Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Başdanışmanlığı, Adalet Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevlerinde bulunmuştur.
12.11.1987 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen SAYSEL, Beşinci Ceza Dairesi Üyesi iken 26.02.2000 tarihinde yaş haddinden emekliye ayrılmıştır. Evli ve iki çocukludur.İLHAN ÇALLI

(06.04.1981-21.06.1982)

            17.03.1926  tarihinde Nallıhan’da doğmuştur. Ankara Hukuk Fakültesinden 22.10.1949 tarihinde mezun olmuştur.28.04.1951 tarihinde Samsun Yargıç Adaylığında mesleğe başlayan ÇALLI, sırasıyla Erzincan Cumhuriyet Savcı Yardımcılığı, Kemah Cumhuriyet Savcı Yardımcılığı, Giresun Cumhuriyet Savcı Yardımcılığı, Keskin Cumhuriyet Savcı Yardımcılığı, Burhaniye Cumhuriyet Savcı Yardımcılığı, Ankara Cumhuriyet Savcı Yardımcılığı, Adalet Bakanlığı Zat İşleri Genel Müdürlüğü Yardımcılığı, Adalet Bakanlığı Zat İşleri Genel Müdürlüğü Müşavirliği ve Baş Müşavirliği, Bakanlık Özlük İşleri Genel Müdürlüğü, Bakanlık Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Bakanlık Çocuk Eğitim ve Islah ve İnfaz İşleri Genel Müdürlüğü, Bakanlık Donatım ve Sosyal İşler Genel Müdürlüğü görevlerinde bulunmuş olup, 01.07.1984 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilmiştir. 01.07.1991 tarihinde yaş haddinden emekliye ayrılmış, evli ve üç çocukludur.ZİYA ERÇOKLU

 (11.03.1980-06.04.1981)

1927 yılında Divriği’de doğmuştur. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1957 tarihinde mezun olmuştur. Ankara Defterdarlığı evrak memurluğu, Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü memurluğu,30.05.1959 yılında Ankara Hakim Adaylığında mesleğe başlayan ERÇOKLU, sırasıyla Ergani Cumhuriyet Savcılığı, Karabük Cumhuriyet Savcı Yardımcılığı, Ankara Cumhuriyet Savcı Yardımcılığı, Donatım ve Sosyal İşler Genel Müdürlüğü Müşavirliği ve Baş Müşavirliği, Bakanlık Donatım ve Sosyal İşler Genel Müdürlüğü, Bakanlık Çocuk Eğitim Islah ve İnfaz İşleri Genel Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. 14.12.1981 tarihinde kendi isteği ile emekliye ayrılmıştır. Evli ve iki çocukludur. ÖZCAN BERMEK

  (24.10.1979-12.06.1980)

            02.09.1934 tarihinde Dörtyol’da doğmuştur. Ankara Hukuk Fakültesinden 1959 tarihinde mezun olmuştur.29.06.1960 yılında Adana Hakim  adaylığında mesleğe başlayan BERMEK, sırasıyla Iğdır Cumhuriyet Savcılığı, Ermenek Cumhuriyet Savcılığı, Ceyhan Cumhuriyet Savcılığı, Adalet Müfettişliği, Ankara Cumhuriyet Savcılığı, Yüksek Hakimler ve Savcılar Kurulu Tetkik Hakimliği, Bakanlık Donatım ve Sosyal İşleri Genel Müdürlüğü, Baş müşavirliği, Adalet Bakanlığı Yüksek Müşavirliği, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Baş müşavirliği, Cumhuriyet Başsavcılığı, Adana Ceza Hakimliği, Fatih Hakimliği görevlerinde bulunmuştur. 16.09.1993 yılında emekliye ayrılmıştır. Evli ve iki çocukludur.

 

İMİD-İNTRANET
SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2018 Tüm Hakları Saklıdır. [Webmaster KORUYUCU GÜVENLİK (koruyucuguvenlik@adalet.gov.tr)] →WebPortal←